top of page

Moderne Liefdadigheid

In Moderne Liefdadigheid (2017) analyseert Gabriël van den Brink het spel van geven en nemen in menselijke samenlevingen en situeert hij filantropie te midden van andere soorten wederkerigheid. Daarnaast beschrijft hij hoe het in Nederland met filantropie is gesteld. Ten slotte schetst hij een aantal scenario’s die voor een eventuele herschikking van publieke en private vormen van geven relevant kunnen zijn.


Moderne Liefdadigheid is geschreven als achtergrondstudie voor het project Filantropie. In dit project verkent de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid de inrichting en dynamiek van de sector filantropie. Het project zal resulteren in een verkennende studie waarin de wisselwerking tussen overheid en filantropie centraal staat.2017-E-Moderne liefdadigheid
.pdf
Download PDF • 681KB

0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page