Beleidsreflectie

Een toenemend aantal organisaties zit met beleidsvraagstukken waarbij een wijsgerig perspectief uitkomst kan bieden. Hierbij kunt u denken aan vraagstukken rondom de identiteit van uw organisatie, de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op uw bedrijf en het vinden van een gedeelde visie.

Hoe doen we dat?

Onder leiding van ervaren en ook praktisch geschoolde filosofen kunnen vraagstukken binnen uw bedrijf of organisatie met behulp van socratische gesprekstechnieken worden opgehelderd. Deze technieken zorgen er onder andere voor dat u fundamentele principes achter het handelen van de organisatie bevraagd.

 

Het doel is om zowel de uitgangspunten als de ambities van het bedrijf voor de betrokkenen inzichtelijk te maken. Zo werken we gezamenlijk aan uw visie- en strategieontwikkeling.

Waarom filosofisch?

Het moge duidelijk zijn dat we in een overgangsfase leven. Men bevraagt de bestaande maatschappelijke structuren en komt tot nieuwe inzichten. Dit leidt bij vele organisaties tot een bezinning op hun identiteit. Waar dragen wij aan bij, waarom doen we dat en hoe doen we dat – of hoe willen we dat doen?

 

De vraag naar de zin van een organisatie is bij uitstek filosofisch. Het stelt in staat om moediger te handelen, omdat je werkt vanuit een beter begrip van dat wat past bij de organisatie en wat aansluit bij de tijdsgeest.

 

Bezinning bereidt ons op de juiste manier hierop voor op transitie. Het stelt ons in staat om moediger te handelen, omdat je werkt vanuit een beter begrip van dat wat past bij de organisatie en wat aansluit bij de tijdsgeest.

 

​Voor nadere informatie of een persoonlijke afspraak voor een vrijblijvend verkennend gesprek kunt u contact met ons opnemen.

Leergang-9-9-21-82
Leergang-9-9-21-114
Leergang-9-9-21-84