top of page

LEERGANGEN

Leergangen

Het postacademisch onderwijs van FSN is speciaal ontwikkeld voor bestuurders, beleidsmakers en directeuren in het publieke of private domein die wensen tot een beter begrip van onze eigen tijd te komen. FSN biedt zowel een eigen postacademisch onderwijstraject als de mogelijkheid om een leergang op maat van uw organisatie, bedrijf of sector te ontwikkelen.

Centraal bij onze leergangen staat de integrale en normatieve reflectie op veranderingen die maatschappelijk mondiaal gaande zijn en de vraag hoe men daarop het best kan inspelen. Daarbij wordt in het bijzonder stilgestaan bij de digitale revolutie en de manier waarop zij onze samenleving verandert.

Interesse in één van onze leergangen? Neem contact met ons op voor meer informatie en/of een vrijblijvend verkennend gesprek.

Wijsheid in tijden van transitie I

Tijdens vier intellectuele retraites verspreid over een jaar krijgen de deelnemers de gelegenheid om afstand te nemen van de praktijk van alledag en zich in een besloten gezelschap te bezinnen op hun eigen werk, de wereld om hen heen en de positie van de overheid of hun bedrijf daarbinnen.

 

Fundamentele wijsgerige reflectie wordt afgewisseld met de behandeling van vraagstukken uit de eigen werkpraktijk. Het is kleinschalig (max. 15 deelnemers) omdat de interactie met de docenten en de groep als geheel een wezenlijk element vormt van het eigen ervarings- en leerproces.

 

Dit alles vindt plaats onder leiding van inspirerende sprekers van naam die naast hun academische werkzaamheden ook maatschappelijk actief zijn en hun weg weten in het openbaar bestuur en het bedrijfsleven.  Ervaren moderatoren begeleiden het proces.

Leergang-9-9-21-2-2.jpg
WTT1
WTT2

Wijsheid in Tijden van Transitie II

Opvolgend op de leergang Wijsheid in tijden van transitie wordt er een tweede leergang ontwikkeld. De leergang wordt op eenzelfde wijze opgezet als deel één, maar gaat nog een stap verder. Aan de hand van thematisch ingerichte bijeenkomsten komen alumni terug naar de veilige denkomgeving van FSN om zich opnieuw te buigen over een aantal kwesties en thema’s van de toekomst. 
 

Het programma wordt gemaakt op basis van de input van de deelnemers: welke thematiek dient na deel één nog verder uitgewerkt te worden? Dit kunnen we gezamenlijk verkennen wanneer deel één van een leergang is doorlopen.

Leergang-9-9-21-15.jpg

Wijsheid in tijden van opstandigheid

Verscheidene maatschappelijke transities roepen steeds heftiger wordende tegenreacties op. Op persoonlijk, nationaal en internationaal niveau worden mens en institutie in toenemende mate gedwongen kleur te bekennen. Deze leergang vormt een vervolg op de leergang Wijsheid in tijden van transitie. 

In de 8-daagse leergang (4 x 2 dagen) gaan we in op de ambivalentie van het begrip beschaving: als morele opdracht of als disciplinerende opgave. We doordenken deze dubbelzinnigheid in drie thematische bijeenkomsten (Tribalisme & rechtsstaat, De strijd om het geslacht en Oorlog en gerechtigheid) en dagen deelnemers nadrukkelijk uit positie te kiezen en een aanzet tot beantwoording te formuleren in de laatste bijeenkomst.

De nieuwe schuur.jpg
Uw eigen leergang
Anchor 1

Leergang op maat

Wij bieden de mogelijkheid om een leergang samen te stellen op maat van uw organisatie, bedrijf of sector. Tijdens een voorgesprek met (één van) de hoofddocenten en onze programmacoördinator kijken we naar de dilemma’s en vraagstukken die momenteel in de betrokken organisatie(s) spelen.

 

Wanneer dit helder is, stelt FSN vervolgens een concept programma-opzet op welke nader besproken zal worden. Na verdere verscherping en - waar nodig - de uitkomsten van een eventuele 24-uursbijeenkomst ontwikkelt FSN een programma-opzet van de filosofische leergang die speciaal toegesneden zal zijn op uw organisatie, bedrijf of sector. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden gezamenlijk te verkennen.

Leergang-9-9-21-124 GabrielAd.jpg
Digitale leergang

Digitale leergang op maat

Met onze op maat gemaakte digitale leeromgeving kunt u onze inzichten en reflecties breed in de organisatie aanbieden. In de digitale leeromgeving kaarten we actuele maatschappelijke vraagstukken aan die we belichten vanuit zowel een praktisch als wijsgerig perspectief, toegespitst op uw organisatie.


Een digitale leeromgeving is speels en toegankelijk, maar tegelijkertijd grondig en diepgaand. Het doel is om (delen van) uw organisatie op een nieuwe manier te laten kijken naar maatschappelijke ontwikkelingen en de rol die u daarbinnen op dit moment vervult en kan gaan vervullen.

 

De digitale leeromgeving maakt gebruik van blended learning, waarin we digitaal werken afwisselen met persoonlijk contact. We maken gebruik van video, podcasts, leesteksten en zelfstandige- en interactieve opdrachten waarbij deelnemers worden uitgenodigd om elkaar verder te helpen. Mentoren bieden de deelnemers persoonlijke begeleiding op afstand. Door gebruik te maken van een breed scala aan leertechnieken bieden we iedere deelnemer een passende leerweg.
 

FSN heeft een digitale leergang ontwikkeld voor de Rabobank. We kunnen u een voorbeeldmodule toesturen zodat u een idee kunt krijgen van een digitale leergang. Neem hiervoor contact met ons op.

Leergang-9-9-21-105.jpg

In het verleden heeft FSN op maat gemaakte leergangtrajecten ontwikkeld voor o.a. de Rabobank, het Sociaal Domein van de Rijksoverheid, de keten Justitie & Veiligheid en de Dijkgraven.

1200px-Logo_rijksoverheid_met_beeldmerk_.png
rn3cTICO_400x400.jpg
rabobank.png
Digitale leergang
bottom of page