Leergangen

Bestaande leergangen (Rabobank & Overheid)

De Filosofische School Nederland verzorgt op dit moment verscheidene leergangen die specifiek zijn gericht op: a) commissarissen en directeuren van de Rabobank en b) topambtenaren en - bestuurders in het publieke domein. Centraal in deze leergangen staan de integrale en normatieve reflectie op de veranderingen die  maatschappelijk gaande zijn en de vraag hoe men daarop als bestuurder of manager het best kan inspelen. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar disruptieve maatschappelijke ontwikkelingen zoals de digitale revolutie. 

  • Black LinkedIn Icon
  • Twitter
  • YouTube

Vormgeving

Het onderwijs binnen deze leergang is veelzijdig én intensief van aard, waarbij

verschillende werkvormen worden gehanteerd en actieve participatie wordt verwacht van deelnemers. Het is kleinschalig, omdat de interactie met de docenten en de groep als geheel een wezenlijk element vormt van het eigen ervarings-en leerproces. Het onderwijs wordt verzorgd door hoogleraren en docenten van naam die allemaal bekend zijn met de wereld van het openbaar bestuur en/of het bedrijfsleven en die naast hun academische werkzaamheden ook maatschappelijk actief zijn. De leergang bestaat uit drie intellectuele retraites van woensdagavond tot vrijdagmiddag, verspreid over één jaar.

Voorbeeld programmaoverzicht

De Filosofische School Nederland maakt leergangen op maat passend bij de behoefte van de organisatie. Hieronder kunt u een voorbeelden van het programmaoverzicht vinden.

Wilt u zich inschrijven voor een leergang? Vul dan onderstaand formulier in.

Sat, Oct 26
Amsterdam
Brainwash Festival
Delen
 

Ervaringen

“Hoge kwaliteit van colleges, groepssamenstelling en debat”

 

Gert-Jan Buitendijk, Directeur-generaal Werk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

“Een oase van bezinning” 

Tof Thissen, Algemeen Directeur UWV Werkbedrijf

 

“Deze leergang heeft mijn denken en voelen veranderd; een nieuwe dimensie is open gegaan.” 

Noor Schellens, adviseur Eco Klima en FLOO® Klimaatwerk en Commissaris Rabobank

“Rabobank als maatschappelijk relevante bank, dat is toch wat we willen? Maar wat gebeurt er op dit moment nu écht in onze maatschappij? Wat zijn de onderstromen en drijfveren van de veranderingen in de wereld om ons heen, in onze ‘vloeibare’ samenleving? En hoe kan een coöperatieve ledenbank daarin nog relevant zijn? De leergang Wijsheid voor Rabobank in Tijden van Transitie biedt andere inzichten, gebaseerd op filosofische principes en wijsheden. Confronterend én inspirerend, ook door de interactie met commissarissen en jongerenforumleden. Een absolute aanrader!”

Hans Benard directielid Rabobank

"De leergang is een verrijking, die je eerst losmaakt van alles “Rabo”, je aan het denken zet, om het vervolgens toe te passen op de Rabo. Met veel plezier heb ik de leergang gevolgd die mij niet alleen als ledenraadslid van Rabo veel heeft gebracht, maar zeer zeker ook in het algemeen."

Eva van Etten, Ledenraadslid Rabobank

"Laat de filosofische insteek je niet afschrikken. Met enige voorkennis ben ik bekend met de voldoening van het filosoferen: het uitstellen van het oordeel en vragen wat er nou werkelijk gebeurt. De aangereikte methode 'Tweemaal Vijf Motieven' gaven een ontzettend vruchtbaar kader voor het doorvragen in elke praktische context. Daarbij heb ik onder andere de Rabo, een bank in het algemeen maar ook de maatschappij op een andere manier leren bekijken. Maar eigenlijk heb ik het meest genoten van mijn medecursisten terwijl we ervaarden hoe waardevol het uitstellen van het oordeel, de tijd nemen om te vragen wat er nou werkelijk gebeurt en te bekijken hoe we daarover spreken, is. Kortom, wijsheid voor iedereen in tijden van transitie."

Dennis Hoogland, Ledenraadslid Rabobank

“Ik heb de Leergang Filosofie “Wijsheid voor Rabobank ion tijden van transitie” als erg leerzaam en nuttig ervaren. Vanuit een theoretisch wetenschappelijk kader heb ik veel meer en beter inzicht gekregen in ‘waarom we in Nederland de dingen doen die we doen en waarom we dat doen zoals we dat doen’. De indringende en enthousiaste wijze van doceren, de leuke en gemêleerde groep van deelnemers en docenten, de ‘after party’ ’s-avonds, het heeft er aan bijgedragen dat de leergang naast zoals gezegd interessant en leerzaam, zeker ook gezellig was. De authentieke en rustieke locatie draagt daar zeker ook aan bij. Al met al een leergang die beslist de moeite waard is en die ik niet had willen missen.

 

Pierre Schoemacher 

Kwaliteits- & Risicomanagement Bedrijven

Team Management Support

"Ik voel me bevoorrecht dat ik de kans heb gekregen om deel te nemen aan de leergang Wijsheid in tijden van Transitie. Het heeft me veel gebracht, zakelijk èn privé. Inspiratie, diepgang, inzicht, rust en bijzondere contacten. Wat me ook bij is gebleven: wat het landschap zegt over het land waarin je opgroeit. Nederland…. een land zonder vulkanen….."

Corien van der Meulen

Directeur at Stadsmuseum Harderwijk,

Marius van Dokkum Museum

Raad van Commissarissen Rabobank Randmeren

 

Maatwerktrajecten

Ronde Tafels

Bestaat binnen de raad van bestuur of een managementteam van een bedrijf of organisatie de behoefte om vanuit een fundamenteel wijsgerig perspectief gezamenlijk te reflecteren op ontwikkelingen binnen de maatschappij of uw eigen organisatie, dan is het mogelijk om een zogenoemde Ronde Tafel te organiseren. Binnen de FSN bestaat een ruime ervaring op dit gebied. Onder leiding van ervaren en ook praktisch geschoolde filosofen kunnen vraagstukken binnen uw bedrijf of organisatie met behulp van socratisch/aristotelische gesprekstechnieken worden opgehelderd. Dergelijke ronde tafel bijeenkomsten zijn ook bijzonder geschikt voor visie- en strategieontwikkeling voor de lange termijn.

Coaching praktische wijsheid

In beginsel zijn alle docenten binnen de leergang benaderbaar voor raadgeving op persoonlijk of professioneel vlak. Zij kunnen daartoe persoonlijk benaderd worden via het secretariaat. De Filosofische School Nederland biedt in beperkte mate ook wijsgerige coaching-trajecten aan, waarin bestuurders en managers individuele begeleiding krijgen bij de ontwikkeling van hun praktische wijsheid in leiderschap. Voor nadere informatie en/of een persoonlijke afspraak neem contact op met het secretariaat.

Consultancy

De Filosofische School Nederland verricht in beperkte mate consultancy-werkzaamheden voor overheid en bedrijfsleven. Het gaat daarbij steeds om specifieke opdrachten waar een filosofische benadering van de problematiek een uitdrukkelijke meerwaarde heeft. Verder dient natuurlijk de expertise in huis te zijn en moet de opdracht in het verlengde liggen van de doelstelling van de stichting.  Voor nadere informatie en/of een persoonlijke afspraak neem contact op met het secretariaat.